• Length: Not Yet Known
  • Other
  • Release date:
  • Language:
  • Publisher:
  • 5 out of 5 stars 5.0 (1 rating)

Publisher's Summary

De twintigste eeuw heeft een vrijwel onuitputtelijke rijkdom aan filosofische ideeën opgeleverd. Er leefden in deze eeuw meer filosofen dan in alle voorgaande eeuwen tezamen. Deze serie colleges maakt deze rijkdom zichtbaar aan de hand van acht vooraanstaande denkers en de wijsgerige stromingen die ze vertegenwoordigen. Aan bod komen Russell, Husserl, Wittgenstein, Heidegger, Reichenbach, Sartre, Popper en Van Orman Quine.

Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Utrecht.

Inhoud

Hoofdstuk 1: Betrand Russell (1872 - 1970);
Hoofdstuk 2: Edmund Husserl (1859 - 1938);
Hoofdstuk 3: Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951);
Hoofdstuk 4: Martin Heidegger (1889 - 1976);
Hoofdstuk 5: Hans Reichenbach (1891 - 1953);
Hoofdstuk 6: Jean-Paul Sartre (1905 - 1980);
Hoofdstuk 7: Karl Popper (1902 - 1994);
Hoofdstuk 8: Willard Van Orman Quine (1908 - 2000).


The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase.
©2005 Home Academy (P)2005 Home Academy
Show More Show Less
No Reviews are Available
© Copyright 1997 - 2018 Audible, Inc